50 jaar Café de Pels!

Update 31 maart 2021: Met mijn steeds verder ontwikkelende kennis over de Corona pandemie en ’s lands beleid hierop denk ik dat het verstandig is om het 50-jarige Pels jubileum niet deze zomer te vieren maar er een 52-jarig verjaarsfeestje van te maken op vrijdag 1 april 2022. Het inleveren van kopij voor het jubileumboek verschuift, naar ik hoop voor de laatste keer, dus ook naar eind december van dit jaar.

===

In augustus 2020 bestond Café de Pels 50 jaar (lees ook het artikel in het Parool) en ter viering daarvan maken we een jubileumboek dat in april 2022 bij het ongeveer 52-jarig bestaan gepresenteerd zal worden. Meld je hier aan om hiervan op de hoogte gehouden te worden.

Iedereen (die tenminste één goed gesprek in de Pels heeft gevoerd en weet wie de tekeningen op de toiletdeuren heeft gemaakt) wordt van harte uitgenodigd hieraan bij te dragen. Wil je een anekdote, tekening, gedicht of foto bijdragen die op een of andere manier betrekking heeft op de Pels? Dat kan! 

Er zijn een aantal voorwaarden:
– Schrijf je een tekst, gedicht of verhaal? Dan maximaal 900 woorden.    
– Stuur je een foto of tekening? Dan is de afbeelding voor een enkele pagina 2700 x 1980 pixels, voor een dubbele is het 2700 x 3960. Oftewel 231 x 168 mm cq. 231 x 336 mm @ minimaal 300 dpi.

Alle inzendingen moeten uiterlijk binnen zijn op 31 december 2021. De redactie van het jubileumboek behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of, indien nodig, in te korten. Hierover wordt geen overleg gepleegd met de auteur. Het is mogelijk dat door een groot aantal inzendingen niet alle inzendingen geplaatst kunnen worden.

Stuur je inzendingen naar boek@cafedepels.nl. Hier kun je ook terecht voor vragen en/of suggesties.

Voor wie dit leuk vindt, kan apart een antwoord worden ingezonden op deze vraag: 
Als je op reis Café de Pels moet missen, welk café komt dan het dichtst in de buurt van een ware Pels-beleving?
Graag met een korte beschrijving wat deze Pels-ervaring inhoudt en waar dit café te vinden is. Stuur ook deze naar boek@cafedepels.nl.

Wil je verder op de hoogte gehouden worden van de activiteiten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.